Jak se v herbáři orientovat

Úvodní strana
obsahuje tři velké skupiny rostlin:
 • Kapraďorosty
 • Nahosemenné
 • Krytosemenné
 • Následují tři další úrovně:

 • Čeleď (Familia)
 • Rod (Genus)
 • Druh (Species)
 • Na každou další (nižší) úroveň se dostaneme kliknutím na obrázek. Uvedeme příklad:
  Krytosemenné → Lilkovité → Blín → Blín černý

  Na úrovni druhu se objeví náhledy obrázků. Pod nimi můžeme najít:

 • Popis obrázku
 • Místo nálezu (obec a biotop)
 • Datum nálezu
 • Klikneme-li na náhled obrázku příslušného druhu, zobrazí se ve velikosti 640 x 480, po dalším kliknutí dostaneme obrázek ve skutečné velikosti. Ta je zvolena tak, aby obrázek prakticky vyplnil celý monitor o úhlopříčce 19" (velikost 1200 x 900).
  Známe-li název rostliny (český či vědecký), je možné zadat ho do vyhledávače a dostaneme se přímo na požadovaný druh. Stejně můžeme zadat rod či čeleď.
  Návštěvník herbáře si jistě všiml, že na úvodní stránce se nachází ještě další dvě skupiny – novotvary a anomálie. Zde najdeme novotvary vyvolané činností hmyzu a nákazou virovou nebo mykotickou a obrázky jedinců a abnormálním tvarem stonků, listů či květů.
  Konečně poslední skupinu tvoří rostliny dosud neurčené. Jsou řazeny pod čísly (např. 1a, 1b, 1c; 2a, 2b atd.). Pokud některou z těchto rostlin dovedete určit, ozvěte se prosím na adrese racek@fnplzen.cz!