O herbáři

Elektronický herbář zahrnuje vyšší cévnaté rostliny, převážně volně rostoucí v přírodě České a Slovenské republiky. Najdeme v něm i druhy běžně venku pěstované a výjimečně i některé zajímavé druhy, které jsem objevil při svých cestách v Evropě.

Cílem herbáře není přinést dokonalý, vědecky podložený přehled uvedené skupiny rostlin, není to učebnice ani klíč k určování rostlin. Důraz je kladen na dokumentaci jejich krásy, a to především krásy jejich květů. Nicméně názvy rostlin a jejich zařazení do čeledí jsou uvedeny i s vědeckými ekvivalenty, a to podle následujících publikací:

 • Kubát K. (ed.): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha, 2002
 • Květena České republiky 1 – 7 (různí editoři). Academia, Praha, 1988 – 2004
 • Systematické řazení rostlin uvedeme na příkladu oměje:

  Oddělení (Divisio) Krytosemenné (Magnoliophyta)
  Třída (Classis) Dvouděložné (Magnoliopsida)
  Řád (Ordo) Pryskyřníkotvaré (Ranunculales)
  Čeleď (Familia)Pryskyřníkovité (Rannunculaceae JUSS.)
  Rod (Genus)Oměj (Aconitum L.)
  Druh (Species) Oměj tuhý (Aconitum firmatum REICHENB.)
  Poddruh (Subspecies) Oměj tuhý moravský (Aconitum firmatum moravicum SKALICKÝ)

  V herbáři jsou rostliny rozděleny do tří skupin:

 • Kapraďorosty (rostliny výtrusné cévnaté) – sem patří rostliny plavuňovité (Lycopoidophyta), přesličkovité (Equisetophyta) a kapradinovité (Polypodiophyta)
 • Nahosemenné – především jehličnany
 • Krytosemenné – jednoděložné (Liliopsida) a dvouděložné (Magnoliopsida)
 • Je jasné, že poslední skupina je nejpočetnější. Aby se zredukoval počet úrovní a zlepšila přehlednost herbáře, je vynecháno dělení do tříd a řádů a v jednotlivých skupinách nejdeme přímo abecedně seřazené čeledi, v nich pak příslušné rody a druhy (tedy to, co je v tabulce uvedeno tučně). Poddruhy – pokud jsou vůbec uvedeny – najdeme v rámci jednoho druhu.
  Zvláštní skupiny tvoří obrázky novotvarů a anomálií rostlin a konečně rostlin dosud neurčených; zde počítám s vaší pomocí při jejich správném určení a zařazení.