O autorovi

Jaroslav Racek pracuje jako lékař a vysokoškolský učitel, vedoucí Ústavu klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni. Říká o sobě:

Od dětství se snažím poznat živou přírodu. Mou láskou a koníčkem je botanika a protože mám rád i fotografování, spojením mých dvou velkých zálib vznikl tento herbář. Jsem toho názoru, že jen ten, kdo přírodu dokonale pozná, může jí porozumět, zamilovat si ji a také ji chránit.

Budu rád, když si můj herbář bude prohlížet co nejvíc lidí a když mi zároveň napíšou svůj dojem, hodnocení i nápady jak ho vylepšit.